กิจกรรม&ผลงานนักศึกษา

Project นักศึกษา

ROBOT CAR KIT FOR DETECTION ENVIRONMENT VIA CLOUD
โดย 
นางสาวนัฏชนก ทองดา รหัส 115710400147-1 
นางสาวจุฑาธิป ณรงค์มี รหัส 115710400842-7 

วิดีโอ YouTube


งาน ABU&CRU Robot