ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินดำเนินงาน Pre-Project และ Project 1-2562

โพสต์14 ก.ค. 2562 06:33โดยNisit Pukrongta

ตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2562 03:55โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:56 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA

โพสต์30 มี.ค. 2562 02:35โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2562 02:35 ]

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในโมดูล 1-11, 13 และ 15 พร้อมทั้งจัดสอบวัดความรู้โมดูล ที่ 1,3 และ 8 สำหรับที่จะนำไปยื่นขอใบอนุญาต (License) สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA
     โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองได้ปกติ  ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

📣📣📣📣 ขอความอนุเคราะห์ให้ บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2560 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทางออนไลน์ ภายในเดือนมีนาคม 2562

โพสต์26 มี.ค. 2562 19:35โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 19:36 ]

📣📣📣📣 ขอความอนุเคราะห์ให้ บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2560 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทางออนไลน์ ภายในเดือนมีนาคม 2562

ระดับปริญญาตรี
https://goo.gl/forms/ZDSGFWDvdxUkWFw92

ระดับปริญญาโท
https://goo.gl/forms/LkWZ2lpF8vjplLF93

📌📣📣ETE Project day show case 15 มีนาคม 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 00:50โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2562 00:51 ]

📌📣📣ETE Project day show case 

15 มีนาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ ภาควิชาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป


📌 กลับมาอีกครั้ง!!ค่ายวิศวกรรมอัจริยะ IoT RobotCar อิเล็กทรอนิกส์ 4.0

โพสต์7 มี.ค. 2562 20:16โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2562 08:47 ]


กลับมาอีกครั้งกับโครงการดีๆ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.....💡ค่ายวิศวกรรมอัจริยะ IoT RobotCar อิเล็กทรอนิกส์ 4.0 วันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ภาค ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นิสิต 0915429889

สมัครเลย........http://bit.ly/2TQYReMสุดเจ๋ง หนึ่งเดียว++ ทีม BioNicBot ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ธัญบุรี.

โพสต์18 ก.พ. 2562 09:11โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 09:12 ]

ทีม BioNicBot นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นทีมเดียว ที่ได้รับเชิญไปศึกษาและฝึกอบรม ด้าน AI เพิ่มเติมที่บริษัท PBA group และ National Unicersity of Singapore ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562  จากผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ระบบ AI เพื่อการเกษตร เมื่อเดือน ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาขอเป็นกำลังให้กับทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้เรียนดี กีฬาเด่น นักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

โพสต์6 ก.พ. 2562 07:13โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 07:24 ]

รางวัลเหรียญทอง 
1. นายศักรินทร์ แขวงกรุง นักศึกษา สาขาโทรคมนาคม 59446TLE
รางวัลเหรียญทองแดง 
2. นายปิยะ พึ่งนุสน นักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 60346ELE
ในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

รายชื่อนักศึกษา เกรดเฉลี่ย 4.00 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จานวน 4 คน ดังนี้
1.นายนาวิน แช่มกัน รหัสนักศึกษา 115910400101-4 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2.นายจิรพงศ์ พุ่มฤทัยวัฒน์ รหัสนักศึกษา 116010461126-5 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.นางสาวตุลยา แซ่เหลียง รหัสนักศึกษา 116010461336-0 สาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 
4.นายปรเมศวร์ สว่างพื้น รหัสนักศึกษา 116110461413-5 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 


กำหนดการเลือกและจัดสรรวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 06:55โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 06:55 ]


ทีม BioNicBot สุดเจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

โพสต์25 พ.ย. 2561 21:33โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 21:33 ]

ทีม BioNicBot นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมี ท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร เป็นผู้ควบคุมทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชนะเลิศ Technical Challenge รางวัลพิเศษจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต้องขอปรบมือและแสดงความยินดีกับ  ทีม BioNicBot มา ณ ที่นี้
1-10 of 104