ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

โพสต์17 ก.ค. 2561 05:45โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 05:46 ]

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค (TOEIC Test 2018) ปี 2018 โดยจะจัดสอบตามกำหนด 6 รอบ

วันและเวลาที่สอบ
รอบที่ 1 เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61   เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เสาร์ที่ 4 ส.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เสาร์ที่ 18 ส.ค. 61  เวลาที่ 10.00-12.00 น.
รอบที่ 4 เสาร์ที่ 22 ก.ย. 61  เวลา 10.00 -12.00 น.
รอบที่ 5 เสาร์ที่ 6 ต.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 6 เสารที่ 17 พ.ย.61   เวลา 10.00-12.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบและค่าสมัครสอบ
นักศึกษาปัจจุบันของ มทร.ธัญบุรี 950 บาท
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 1,200 บาท

สมัครสอบได้ที่
คุณนุจนาฏ คันธมาศ (คุณหลอด)
ห้องการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 02-549-4946
พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนในวันสมัคร

ในการจัดสอบ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทอิดเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการสอบโทอิด
สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น(ตึก รป.) มหาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

ข้อมูลที่แสดงในใบผลคะแนนสอบโทอิ (แบบส่วนตัว)
– ข้อมูลส่วนตัว
– วันที่เข้าสอบโทอิด
– คะแนนสอบทักษษะการฟัง
– คะแนนสอบทักษะการอ่าน
– ผลคะแนนสอบรวมเต็ม 990
– ถ้าท่านต้องการผลสอบแบบติดรูปท่านต้องเดินทางไปสอบที่ ศูนย์โทอิดเท่านั้น มีค่าสอบ 1,500 บาทข่าวดี โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 05:46โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 05:47 ]

ข่าวดี โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561
สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้มาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้


https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjFhNTM0NGI4MDIwYTg1NWY

ข่าวดี++ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 05:05โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 05:29 ]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้มาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้


https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjVhZjgwOTQzZjI4MTJhZDM


กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 22:27โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 22:29 ]

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 
 
 เรียนดี มีรางวัล++++ ปีการศึกษา 2/2560

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:53โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 06:59 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
1. นาย จิรยุ คณธิดามี. รหัสนักศึกษา 115840461216-5
2. นาย กิติธัช. คงงาม รหัสนักศึกษา  115840461222-3
ที่มีผลการเรียน 4.00 ประจำปีการศึกษา 2/2560 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทจากท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง


รับสมัคร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รับวุฒิ ม.6/ปวช. รับสมัครผ่าน TCAS 5(3.5)

โพสต์1 มิ.ย. 2561 19:23โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 19:23 ]


รับสมัคร บัณฑิตพันธ์ใหม่

ด่วน!!! มทร.ธัญบุรี รับสมัคร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

โพสต์1 มิ.ย. 2561 19:20โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 19:26 ]

ด่วน!!! มทร.ธัญบุรี รับสมัคร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 30 คน สมัครวันนี้ - 7มิ.ย- 2561


สมัครวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช.และปวส. (เพิ่มเติม)

โพสต์5 พ.ค. 2561 00:13โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 00:14 ]

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช.และปวส. (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561
http://www.admission.rmutt.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะ

โพสต์1 พ.ค. 2561 22:35โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 19:48 ]

โครงการค่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิบัติการเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

1-10 of 91