ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีม BioNicBot สุดเจ๋งคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

โพสต์25 พ.ย. 2561 21:33โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2561 21:33 ]

ทีม BioNicBot นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยมี ท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร เป็นผู้ควบคุมทีม  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชนะเลิศ Technical Challenge รางวัลพิเศษจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งต้องขอปรบมือและแสดงความยินดีกับ  ทีม BioNicBot มา ณ ที่นี้
ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัย China University วิทยาเขต Hsin Chu ประเทศไต้หวัน

โพสต์16 ต.ค. 2561 03:34โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:47 ]

วันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานในเรื่อง การซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัย China University วิทยาเขต Hsin Chu ประเทศไต้หวัน 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงแนวทางความร่วมมือในการ ให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไต้หวัน


โครงการ Interlink Campus Knowledge Delivery to School

โพสต์6 ส.ค. 2561 02:45โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 04:10 ]

ทางบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.  โครงการ ITEL Campus Knowledge Delivery to School เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสงหรือ (Fiber Optic) เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของการสื่อสารทั่วโลก ผ่านการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ อันดับหนึ่งของประเทศ 


หากนักศึกษาคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ อ.นิสิต ภูครองตา 0915429889


ภาควิชาฯ ร่วมแรง ร่วมใจ Big Cleaning Day

โพสต์5 ส.ค. 2561 23:21โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 23:23 ]

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ทางภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรม "ETE Big Cleaning Day 4 August 2018 " ขึ้นเพื่อให้ นักศึกษารวมถึงคณาจารย์ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำความสะออาดและจัดความเป็นระเบียบของภาควิชาฯ เพื่อให้บ้านภาควิชาฯของเราสวยงามและน่าอยู่เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

โพสต์17 ก.ค. 2561 05:45โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 05:46 ]

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค (TOEIC Test 2018) ปี 2018 โดยจะจัดสอบตามกำหนด 6 รอบ

วันและเวลาที่สอบ
รอบที่ 1 เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61   เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เสาร์ที่ 4 ส.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เสาร์ที่ 18 ส.ค. 61  เวลาที่ 10.00-12.00 น.
รอบที่ 4 เสาร์ที่ 22 ก.ย. 61  เวลา 10.00 -12.00 น.
รอบที่ 5 เสาร์ที่ 6 ต.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 6 เสารที่ 17 พ.ย.61   เวลา 10.00-12.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบและค่าสมัครสอบ
นักศึกษาปัจจุบันของ มทร.ธัญบุรี 950 บาท
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 1,200 บาท

สมัครสอบได้ที่
คุณนุจนาฏ คันธมาศ (คุณหลอด)
ห้องการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 02-549-4946
พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนในวันสมัคร

ในการจัดสอบ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทอิดเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการสอบโทอิด
สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น(ตึก รป.) มหาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

ข้อมูลที่แสดงในใบผลคะแนนสอบโทอิ (แบบส่วนตัว)
– ข้อมูลส่วนตัว
– วันที่เข้าสอบโทอิด
– คะแนนสอบทักษษะการฟัง
– คะแนนสอบทักษะการอ่าน
– ผลคะแนนสอบรวมเต็ม 990
– ถ้าท่านต้องการผลสอบแบบติดรูปท่านต้องเดินทางไปสอบที่ ศูนย์โทอิดเท่านั้น มีค่าสอบ 1,500 บาทข่าวดี โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 05:46โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 05:47 ]

ข่าวดี โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561
สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้มาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้


https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjFhNTM0NGI4MDIwYTg1NWY

ข่าวดี++ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 05:05โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 05:29 ]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้มาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้


https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjVhZjgwOTQzZjI4MTJhZDM


กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 22:27โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 22:29 ]

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 
 
 เรียนดี มีรางวัล++++ ปีการศึกษา 2/2560

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:53โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 06:59 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
1. นาย จิรยุ คณธิดามี. รหัสนักศึกษา 115840461216-5
2. นาย กิติธัช. คงงาม รหัสนักศึกษา  115840461222-3
ที่มีผลการเรียน 4.00 ประจำปีการศึกษา 2/2560 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทจากท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง


รับสมัคร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” รับวุฒิ ม.6/ปวช. รับสมัครผ่าน TCAS 5(3.5)

โพสต์1 มิ.ย. 2561 19:23โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2561 19:23 ]


รับสมัคร บัณฑิตพันธ์ใหม่

1-10 of 95