ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำอบรมความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

โพสต์29 ส.ค. 2559 11:28โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2559 11:29 ]
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.ทางภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คุณวิชัย เพรชทองคำ ให้คำแนะนำอบรมความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
Comments