ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

โพสต์13 ก.ค. 2560 08:56โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 09:04 ]
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิด อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน


Comments