โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA

โพสต์30 มี.ค. 2562 02:35โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2562 02:35 ]
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับผู้ทำงานด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ในโมดูล 1-11, 13 และ 15 พร้อมทั้งจัดสอบวัดความรู้โมดูล ที่ 1,3 และ 8 สำหรับที่จะนำไปยื่นขอใบอนุญาต (License) สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA
     โดยจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำงานตามหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองได้ปกติ  ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

Comments