รายชื่อผู้ลงทะเบียน อบรม Basic Network Training 2018

โพสต์15 มี.ค. 2561 10:00โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 10:02 ]
รายชื่อผู้ลงทะเบียน อบรม Basic Network Training 2018
ให้มาชำระเงิน ที่ อาจารย์นิสิต ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 100 บาท (เข้าร่วมอบรมครบ 2 วัน ได้คืนทั้งหมด) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2018 หลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์

Basic Network 2018


Comments