สุดเจ๋ง หนึ่งเดียว++ ทีม BioNicBot ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ธัญบุรี.

โพสต์18 ก.พ. 2562 09:11โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2562 09:12 ]
ทีม BioNicBot นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นทีมเดียว ที่ได้รับเชิญไปศึกษาและฝึกอบรม ด้าน AI เพิ่มเติมที่บริษัท PBA group และ National Unicersity of Singapore ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562  จากผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ระบบ AI เพื่อการเกษตร เมื่อเดือน ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาขอเป็นกำลังให้กับทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้Comments