สาขาวิชาสื่อสารโครงข่ายสื่อสาร เตรียมเปิดวิชา CCNA Security

โพสต์9 ส.ค. 2560 07:55โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 07:57 ]
เพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชาสื่อสารโครงข่ายสื่อสาร เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมีความเชี่ยวชาญในด้านโครงข่ายสื่อสาร รวมไปถึงการออกแบบระบบความปลอดภัยในโครงข่ายสื่อสารองค์กรได้ ทางภาควิชาฯ ได้ส่งอาจารย์สาขาโครงข่ายสื่อสาร อบรมโครงการสำหรับผู้สอน ในหลักสูตร CCNA Security เพื่อนำความมาถ่ายทอดและฝึกปฏิบัตินักศึกษา ภาควิชาฯ ต่อไป

  •        CCNA Security

Modern Network Security Threats, Securing Network Devices, Authentication, Authorization and Accounting, Implementing Firewall Technologies, Implementing Intrusion Prevention, Securing the Local Area Network, Cryptographic Systems, Implementing Virtual Private Networks (VPNs), Implementing Cisco the Adaptive Security Appliance (ASA), Advanced Cisco Adaptive Security Appliance, Managing a Secure Network


 

Comments