ศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัย China University วิทยาเขต Hsin Chu ประเทศไต้หวัน

โพสต์16 ต.ค. 2561 03:34โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 03:47 ]
วันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงานในเรื่อง การซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ มหาวิทยาลัย China University วิทยาเขต Hsin Chu ประเทศไต้หวัน 
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงแนวทางความร่วมมือในการ ให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไต้หวัน


Comments