แข่งขันทักษะงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

โพสต์29 ม.ค. 2561 00:53โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2561 18:16 ]
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
วันที่ 29-31 มกราคม 2561  ประกอบด้วยการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT สำหรับการเตื่อนภัย

2. การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) (ร่วมกับภาควิศวกรรมโยธา)

3. การแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวีโดยใช้แผ่น PCB

1. การแข่งขันออกแบบและสร้างระบบ IoT สำหรับการเตื่อนภัย

 
 


2. การแข่งขันการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) (ร่วมกับภาควิศวกรรมโยธา)
 

3. การแข่งขันสร้างสายอากาศดิจิตอลทีวีโดยใช้แผ่น PCB

 
   


Comments