โครงการ LINK CAMPUS CABLING 2017 จากบริษัท INTERLINK

โพสต์28 ก.ค. 2560 07:11โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:20 ]
โครงการ LINK CAMPUS CABLING 2017 จากบริษัท INTERLINK
 
ทางภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับเชิญจาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้านธุรกิจสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มาจัดกิจกรรมอบรมโครงการ LINK CAMPUS CABLING 2017 เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมอย่างถ่องแท้ พร้อมเทคนิคการทำ Work Shop เข้าหัวสาย UTP, FIBER OPTIC และ CCTV ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในวิชาชีพได้ต่อไป ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.30
 
 
 
 
 

Comments