ตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2562 03:55โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 03:56 ]
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการเข้าตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


Comments