+++++เรียนดีมีรางวัล++++++++

โพสต์16 ส.ค. 2560 23:59โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 00:00 ]
ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่มีตั้งใจในการเรียน และมีความ ขยันหมั่นเพียร จนเรียนได้เกรด เฉลี่ย 4.00 ได้แก่ 1. นางสาวมาลิษา แก้วช่วย  2. Mr.CHHAYOU TE  ซึ่งทางคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเรียน จึงได้มอบทุนเรียนดีให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน 
     ซึ่งทางภาควิชาฯ ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนต่อ เพื่อน น้องๆ รุ่นต่อๆไปครับ 
 
 


                            

Comments