RMUTT TCAS'61 รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ย. 2560 21:49โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2560 21:49 ]
http://www.tcas.rmutt.ac.th/

RMUTT TCAS' 61
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(รับวุฒิ ม. 6 เท่านั้น)

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 1

รับสมัคร 1 ตุลาคม 2560 - 20 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 1 รับแบบ Portfolio ครั้งที่ 2

รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561


Comments