บรรยากาศ สัมภาษณ์ TCAS 60 รอบ 2

โพสต์23 เม.ย. 2561 00:04โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2561 00:05 ]
บรรยากาศ สัมภาษณ์ TCAS 60 รอบ 2 ของนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมซึ่งมี 3 สาขาคือ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
             2 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
             3 สาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
 
 
 
 Comments