เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค TOEIC Test 2018

โพสต์17 ก.ค. 2561 05:45โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 05:46 ]

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ โทอิค (TOEIC Test 2018) ปี 2018 โดยจะจัดสอบตามกำหนด 6 รอบ

วันและเวลาที่สอบ
รอบที่ 1 เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61   เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เสาร์ที่ 4 ส.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 3 เสาร์ที่ 18 ส.ค. 61  เวลาที่ 10.00-12.00 น.
รอบที่ 4 เสาร์ที่ 22 ก.ย. 61  เวลา 10.00 -12.00 น.
รอบที่ 5 เสาร์ที่ 6 ต.ค. 61    เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 6 เสารที่ 17 พ.ย.61   เวลา 10.00-12.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบและค่าสมัครสอบ
นักศึกษาปัจจุบันของ มทร.ธัญบุรี 950 บาท
บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) 1,200 บาท

สมัครสอบได้ที่
คุณนุจนาฏ คันธมาศ (คุณหลอด)
ห้องการเงิน ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 02-549-4946
พร้อมแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนในวันสมัคร

ในการจัดสอบ จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์โทอิดเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการสอบโทอิด
สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น(ตึก รป.) มหาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี

ข้อมูลที่แสดงในใบผลคะแนนสอบโทอิ (แบบส่วนตัว)
– ข้อมูลส่วนตัว
– วันที่เข้าสอบโทอิด
– คะแนนสอบทักษษะการฟัง
– คะแนนสอบทักษะการอ่าน
– ผลคะแนนสอบรวมเต็ม 990
– ถ้าท่านต้องการผลสอบแบบติดรูปท่านต้องเดินทางไปสอบที่ ศูนย์โทอิดเท่านั้น มีค่าสอบ 1,500 บาทComments