ภาพบรรยากาศ Engineering Workshop 1/60

โพสต์17 มิ.ย. 2560 18:54โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2560 18:58 ]
ภาพบรรยากาศ Engineering Workshop ประจำปีการศึกษา 1/2560 ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอทรอนิกส์และโทรคมนาคม มี 2 Lab นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและ สมรรถนะ ในด้านการใช้เครื่องมือวัดและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งสู่ วิศวกร Hand-On มืออาชีพ

Comments