โครงการอบรบพัฒนานักศึกษาที่กำลังจะจบหรือจบใหม่ ให้พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 4.0

โพสต์29 พ.ย. 2560 05:44โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 05:45 ]

รายละเอียดโครงการ

https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjI4YTFkNDY4NjA1MGRjNTc

Comments