ภาควิชาอิเล็กฯและโทรคมฯเข้าร่วมประชาพิจารณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ "ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานไทย"

โพสต์28 ต.ค. 2559 07:29โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2559 07:52 ]
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชาพิจารณ์มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ "ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานไทย"

Comments