เรียนดี มีรางวัล++++ ปีการศึกษา 2/2560

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:53โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 06:59 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
1. นาย จิรยุ คณธิดามี. รหัสนักศึกษา 115840461216-5
2. นาย กิติธัช. คงงาม รหัสนักศึกษา  115840461222-3
ที่มีผลการเรียน 4.00 ประจำปีการศึกษา 2/2560 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาทจากท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง


Comments