Basic Network Training for Electronics and Communication Engineering

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:30โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 00:33 ]
ประกาศ++ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม Click-->
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ อ.นิสิต 0866418631

สถานที่อบรม. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ RMUTT Central Building (รป.)ชั้น 2 ห้อง 201 

ข่าวดี!!!!!!! สำหรับนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการทำงานด้านเครือข่าย ซึ่งทางภาควิชาได้รับเกียรติจากทางศิษย์เก่า ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในวงการการทำงานด้าน Network เป็นอย่างมาก มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานพร้อมฝึกอบรมความรู้และปฏิบัติให้กับนักศึกษารุ่นน้อง....
ซึ่งมีวิทยากรพิเศษ 2 ท่านดังนี้

1. คุณ สุทธิชัย พันธมี  (พี่เล็ก) TCE#03
2. คุณ พรชัย อินทร์ช่วย  (พี่เอ) TCE#09

สนใจอบรมสมัครด่วนที่  https://goo.gl/dZEcmb 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Basic Network แบบลงชื่อ Certificate Basic Network Trainingหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ อ.นิสิต 0866418631 ได้

เนื้อหาการอบรมตามไฟล์ด้านล่าง......

Ċ
Nisit Pukrongta,
1 มิ.ย. 2560 09:25
Comments