สาขาสื่อสารโครงข่ายพร้อมเปิด หลักสูตร Cisco Network Academy

โพสต์24 มิ.ย. 2559 04:23โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2559 04:25 ]
https://www.netacad.com 
ทางสาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย ได้เตรียมเปิด Cisco Networking Academy program 
เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปนั้น เป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติ " และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย พร้อมได้ Certificate ของ Cisco เพื่อเป็นใบประกาศการันตีคุณภาพ ไปใช้ในการประกอบ อาชีพได้อีกด้วย ทั้งนี้ทางสาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่ายทั้ง อ.นิสิต ภูครองตา อ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต อ.ทินวัฒน์ จังจริง ได้ผ่านหลักสูตร CCNA สำหรับ ผู้สอน (CCNA INSTRUCTOR) เป็นที่เรียบร้อย
 
 
  

Comments