Cisco Network Academy Netrider 2017

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:48โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:53 ]
ขอเสียงปรบมือ!!!!!!! .ให้นักศึกษาทั้ง 8 คน ของสาขาวิชาสื่อสาร-โครงข่าย ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  Cisco Networking Academy NetRiders
Asia Pacific and Japan 2017 CCENT Competition  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากว่า 1,000 คน ทั่ว Asia Pacific and Japan ซึ่งทางได้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 2 คน

คือ 1. นาย ฐณพน ช้อยสูงเนิน
      2. นาย ธนธร เจียวตั๋ง


-- NetRiders Competition 2017 
รอบที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 : แข่งที่มหาวิทยาลัยของท่าน ภายในเวลา 8:30น. - 17:30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2560 : สถานที่จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทราบภายหลัง
รอบที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2560 : แข่งที่ Cisco Systems (Thailand) Office, ชั้น 28 อาคารดิออฟฟิศเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์

http://www.academynetriders.com


Ċ
Nisit Pukrongta,
1 ส.ค. 2560 00:51
Comments