กำหนดวันดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โพสต์29 ก.ย. 2560 23:51โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 29 ก.ย. 2560 23:54 ]

ตามที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดวันดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(สหกิจศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น 
ณ ห้องประชุมกาสะลอง และ ห้องประชุมเกษตร (เก่า)

ขอให้นักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจเตรียม เอกสาร พร้อม Present ในวันเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง