ข่าวดี++ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์13 ก.ค. 2561 05:05โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 05:29 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2561

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้มาติดต่อภาควิชาภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นี้


https://docs.google.com/a/en.rmutt.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZW4ucm11dHQuYWMudGh8ZXRlfGd4OjVhZjgwOTQzZjI4MTJhZDM