การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560

โพสต์28 ก.ค. 2560 06:47โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2560 07:07 ]
การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560
ทางภาควิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 3 รายการดังนี้
- การแข่งขันสร้างสายอากาศไมโครสตริปที่ความถี่ 5.25
    ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม
- อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด (โดรน) ประเภทกึ่งอัตโนมัติ
  ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม
- การแข่งขันออกแบบและพัฒนาควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ
    ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม

ทีมที่

ชื่อ – สกุล นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน

อาจารย์ควบคุมทีม

มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

1

1. นายณัฐดนัย รอมใจ

2. นายกิตติศักดิ์ หาญศักดิ์ชัย

3. นายมาณพ ศรีเพ็ชร์

อาจารย์นิสิต ภูครองตา

มทร.ธัญบุรี


2

1. นายกนก มาเยอะ

2. นายกิตติทัต เนียมไทย

3. นายมาตรภูมิ เหวนอก

อาจารย์นิสิต ภูครองตา

มทร.ธัญบุรี

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 9


Comments