ขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2557

โพสต์24 มี.ค. 2559 06:44โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2559 06:45 ]
ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557 ส่งแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินเรียบร้อยแล้ว และโปรดส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ  โดยส่งแบบประเมินกลับในซองธุรกิจตอบรับ

สามารถเข้าระบบและ Download file ได้ที่ http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

http://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=702

                                หรือ Download ตามไฟล์แนบด้านล่าง