กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20-24 พฤศจิกายน 2560

โพสต์2 พ.ย. 2560 09:41โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 09:46 ]

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ซ้อมย่อย  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิศวกรรมศาสตร์

http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/6474


http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/6474Comments