ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

โพสต์19 ก.ย. 2559 22:58โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2559 22:58 ]
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. (ทางด้านคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง)

จึงรบกวนแจ้งให้นักศึกษาที่สนใจ หรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ หัวหน้าภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (อ.พัฒน์ระพี)  Comments