ข่าวดี++ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Yamagata University Faculty of Engineering 2018 ณ มหาวิทยาลัย Yamagata ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์24 เม.ย. 2561 01:29โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2561 01:39 ]

โครงการ Yamagata University Faculty of Engineering 2018 

lnternational Summer Exchange Program ระหว่างวันที่ 10 - 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Yamagata ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

             นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์  พร้อมแนบใบสมัคร ใบรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียน ภายในวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 


Inter Exchange Program


Ċ
Nisit Pukrongta,
24 เม.ย. 2561 01:35
Comments