รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

โพสต์30 มี.ค. 2559 00:45โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2559 00:48 ]


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
   - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถานที่รับสมัคร หรือแจ้งความประสงค์ :
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานทะเบียนและวัดผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 1
วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ด้านล่าง *****

Comments