เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

โพสต์3 พ.ย. 2559 10:29โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 03:23 ]
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
       Download เอกสารตามด้านล่าง............

- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ธุรการภาควิชา โทร 02-5494620

วันที่รับสมัคร/สถานที่รับสมัคร หรือแจ้งความประสงค์:

รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  12  มกราคม  2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์:  วันพฤหัสบดีที่  19  มกราคม  2560

สอบสัมภาษณ์  :  วันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  2560 

ประกาศผลสอบ   :  วันอังคารที่  31  มกราคม  2560  ทางเว็ปไซต์  www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th