📣📣📣📣 ขอความอนุเคราะห์ให้ บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2560 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทางออนไลน์ ภายในเดือนมีนาคม 2562

โพสต์26 มี.ค. 2562 19:35โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 19:36 ]
📣📣📣📣 ขอความอนุเคราะห์ให้ บัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รุ่นปีการศึกษา 2560 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทางออนไลน์ ภายในเดือนมีนาคม 2562

ระดับปริญญาตรี
https://goo.gl/forms/ZDSGFWDvdxUkWFw92

ระดับปริญญาโท
https://goo.gl/forms/LkWZ2lpF8vjplLF93
Comments