กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิตและมหาบัณฑิต +++

โพสต์2 พ.ย. 2560 09:15โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 09:18 ]

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทำ 
ตามรายชื่อแนบ ขอให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่คณะฯ กำหนด

http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/index.asp
Comments