นักศึกษา ภาควิชาฯ เยียมชม บริษัท Western digital (thailand)

โพสต์27 มี.ค. 2561 23:14โดยNisit Pukrongta   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2561 23:17 ]
    วันที่ 28  มีนาคม ทางภาควิชาฯ ได้มีโอกาสพานักศึกษาเข้าเยียมชมและ อบรมที่ บริษัท Western digital (thailand) co. ltd ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นนำ ของโลก เพื่อเป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะจบออกไปทำงานจริง รวมไปถึงมุมมองและความรู้ในเทรนด์เทคโลโลยีสมัยใหม่ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0  

   ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทาง บริษัท Western digital (thailand) co. ltd เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้


 

 
 






Comments